Redovisning

Bokföring, löneredovisning, skattedeklarationer, bokslut, årsredovisning och inkomstdeklaration.

 

Vi hjälper till med din administrativa verksamhet. Överlåt din löpande fakturering, bokföring och löneadministration till oss. Vi hjälper gärna dig som har en enskild firma, ett handelsbolag eller ett aktiebolag. Vi sköter din arbetsgivaredeklaration och momsdeklaration. Väljer Ni att sköta den löpande bokföringen själva kan vi sköta enbart rapportering och deklarationer. Vi har möjlighet att ha Er anslutna via bokföringsprogrammen Visma eller Fortnox.

 

Vi lämnar resultat- och balansrapporter varje månad eller kvartal beroende på Er verksamhet eller om Ni är anslutna till ett redovisningsprogram kan Ni ta ut rapporter som Ni själva önskar.

 

Inför årsskiftet påminner vi Er om aktuella lönegränser för lönebaserat utdelningsunderlag

 

Årsredovisning tar vi fram snabbt och ställer den till revisorns förfogande och ser till att den lämnas i rätt tid till bolagsverket.

 

Vi gör inkomstdeklaration för företaget och tar hand om Er personliga deklaration samt tar fram K10-underlag för Er med aktiebolag.

 

Vi är anslutna till SRF-konsulterna genom en auktoriserad redovisningskonsult.

 

Kontakta oss på telefon 019-134020 eller 019-5555150 eller till info@snowbirds.se.

 

 

Direktkontakt:   Anna Tallén                 tel. 019-5555148                        auktoriserad SRF-konsult

                         Jens Norén Eriksson   tel. 019-5555158

                         Maria Sillsten               tel. 019-5555149