Bokningsvillkor v. 20201020

Följande bokningsregler gäller för bokningar gjorda från och med 2020-10-20

Ansvarig för uthyrningen

Fastighets AB Snöfåglarna, Stålgatan 4, 703 83 Örebro
www.snowbirds.se
Styrelsen och verkställande direktören

Snöfåglarna har sju (7) bungalows vid Costa Blanca-kusten.
Ligger inom urbanisationen Ciudad Quesada, ca 7 km från Torrevieja.
Adress: Calle Alta 9-15 med husnummer 51, 52, 53, 54, 55, 56 och 57

Att tänka på:

 • Bokade bungalows disponeras från kl. 15.00 ankomstdagen till kl. 12.00 avresedagen.
 • Totalkostnaden för bokningen innefattar hyra för bungalow, slutstädning samt eventuella sänglinnen/handdukar.
 • Slutstädning är obligatoriskt och kan inte väljas bort.
 • Sänglinnen och handdukar är valbara i samband med bokningen.
 • Använd bungalow ska lämnas grovstädad och prydlig.
 • OBS! Bokning får ej göras om det sedan tidigare finns oreglerade betalningar.

 

Som förmedlare är vi skyldiga att tillhandahålla:

 • En bokningsbekräftelse inklusive bokningsvillkor levereras via e-post.
 • Uppgifter om var husnyckeln kan hämtas.
 • Hyresperioder, bokningar sker normalt lördag till lördag, men viss flexibilitet medges efter överenskommelse.

När blir bokningen bindande?

När du har bekräftat bokningen. Bokningen bekräftas på mina sidor på www.snowbirds.se eller genom en bekräftelse via e-post.

Bokningsavgifter – återbetalas ej vid avbokning:

 • Lägsta bokningsavgift 5000 kr alt. totalkostnaden i de fall den understiger 5000 kr.
 • I övriga fall enligt följande:
  • 40% av totalkostnaden för perioder kortare än 3 månader.
  • 25% av totalkostnaden för perioder från och med 3 månader.

Betalning sker enligt följande:

 • Vid bokningar med en totalkostnad upp till och med 5 000 kr, betalas hela beloppet efter bekräftad bokning.
 • Vid bokningar med en kostnad över 5 000 kr, betalas 40 %, dock minst 5 000 kr, efter bekräftad bokning.
  Resterande 60 % betalas i sin helhet 6 månader före ankomstdagen.
 • Vid bokning av minst 3 månader skall 25% av hela beloppet betalas efter bekräftad bokning och 30% betalas in 6 månader före ankomstdagen.
  Resterande 45% betalas in 1 månad före ankomstdagen.
 • I fall där betalning inte registrerats hos Snöfåglarna före förfallodatum äger Snöfåglarna rätt att omedelbart häva avtalet samt kräva in bokningsavgiften. Bokningsavgifter som trots påminnelser och krav ändå inte betalas kommer att lämnas till inkasso för vidare hantering.

Vad gäller om jag vill avboka?

  • Vid avbokning senast 6 månader före ankomst återbetalas totalkostnaden minus bokningsavgiften.
  • Vad gäller om jag avbokar med avbeställningsskydd?
   Om du avbokar tidigare än 30 dagar före ankomst får du tillbaka hela beloppet förutom bokningsavgiften & kostnaden för avbeställningsskyddet.
  • Vid akut sjukdom av hyresgäst, familjemedlem eller nära anhörig står inte Snöfåglarna för någon ersättning. Vi hänvisar till Er privata reseförsäkring.

Vad har jag som hyresgäst för rättigheter?

Om vi inte tillhandahåller våra Bungalows i utlovat skick och inte klarar av att erbjuda likvärdigt boende, har Ni rätt att säga upp hyresavtalet.
Då återbetalas resterande del av totalkostnaden.

Vad har jag som hyresgäst för skyldigheter?

Ni är ansvarig för våra Bungalows under hyrtiden, vårda dem väl och följ ordningsreglerna.
Använd bungalow ska lämnas grovstädad och prydlig.
Eventuella skador eller trasigt porslin ska rapporteras till vaktmästaren innan avfärd och kostnader för återställning kommer att faktureras från Snöfåglarna.

Kan avtalet upphöra att gälla?

Avtalet upphör att gälla:

   • Vid upprepande störningar som fortsätter efter tillsägelser från ansvarig vaktmästare eller Snöfåglarna. Gäller kvällar och nätter - mellan kl. 23.00 och kl. 06.00.
   • Skadegörelse på Snöfåglarnas egendom

Om avtalet upphör p.g.a. någon av ovanstående punkter måste Ni lämna Snöfåglarnas anläggning i Spanien omedelbart och Ni äger då ingen rätt till återbetalning.

Om Svenska Utrikesdepartementet (UD) avråder från att resa till Spanien, eller om den Spanska staten stänger gränsen, avråder inresande från Sverige eller på något annat sätt hindrar Svenska resenärer från att resa till Spanien, hävs avtalet.
Återbetalning av totalkostnad minus bokningsavgift kommer att göras till de gäster som ännu ej checkat in i Våra bungalows. Gäster som redan anlänt till våra Bungalows har ingen rätt till återbetalning.

Reservationer

Poolen kan vara avstängd (helt eller delvis) för underhåll och reparation.
Vi reserverar oss för eventuella störningar på internet- och TV-leveranser.

Priser

Enligt gällande prislista på Snöfåglarnas hemsida, www.snowbirds.se
OBS! Vid månadsuthyrning över längre perioder tillkommer kostnaden för faktisk elförbrukning. El-mätaren avläses vid ankomst samt vid avresa.

 

 

Örebro 2020-10-20
Fastighets AB Snöfåglarna
Styrelsen