Priser och bokning

Här kan du se hur bokningsläget är just nu.

Bokningsrutiner för Aktieägare

Välj hus

- Ej tillgänglig - Reserverad - Ledig

Översikt för hus 51, 2021

Allmänna villkor

Uthyrning sker per vecka eller månad, månadspriser gäller enbart vid minimum 3 månaders vistelse.
Månadspriserna gäller enbart från november till april. 
Vid månadsuthyrning tillkommer kostnad för elförbrukning.
Tvättmaskin och AC - värmepump finns i samtliga hus.
Lakan och handdukar kan hyras för 80 kr / set.
För slutlig städning tillkommer 600 kr / hyrtillfälle.

Bokningsvillkor»

Nuvarande år

Datum Vecka Pris/Vecka
Saknar underlag

Månadspriser

Datum Vecka Pris/Månad
Saknar underlag

Nuvarande år

Datum Vecka Pris/Vecka
Saknar underlag

Månadspriser

Datum Vecka Pris/Månad
Saknar underlag