Om Snöfåglarna

Om Snöfåglarna

Snöfåglarna skall verka för en attraktiv situation och utveckling för aktieägarna. Detta innebär högsta prioritet för bolagets nuvarande och framtida satsningar. Våra gäster skall utgöra "ryggraden" i vår ekonomi förutom det aktiekapital aktieägarna står för.

Gästerna skall därför "vårdas" omsorgsfullt men det skall ändå framgå skillnader för att locka gästerna att bli aktieägare.

Utvecklingen av befintlig anläggning skall prioriteras samtidigt som vi skall se över etableringar i andra länder. Detta får på inte sätt äventyra nuvarande verksamhet. Principen skall snarare vara att genom en välmående verksamhet i Spanien skapa ytterligare möjligheter för våra aktieägare.

Våra målgrupper

Vår målgrupp delas in i två segment:

  1. Aktieägare
    Högsta prioritet. Vi måste skapa en vi känsla, där styrelsen i högre grad än i dag, uppfattas tillgodose dessa intressen. Vår målgrupp uppdelas i tre intresseområden nämligen solare, golfare och långliggare. Våra kringarrangemang måste fokuseras på dessa intresseområden. När det gäller uthyrningverksamheten så får det ej inkräkta på åtagande i aktiebrevet. Nuvarande system skall ses över. Inriktningen skall vara att både garantera åtagandet såväl som en marknadsanpassning. Delar av anläggningen (hus) skall standardhöjas och reserveras för aktieägare.
  2. Övriga gäster
    För våra gäster skall vi skapa en modern, bekväm och prisvärd anläggning som kan vara attraktiv för alla åldrar. Skillnaden mellan att vara gäst och aktieägare skall tydligt framgå utan att gästen skall känna missnöje kring kvalité och service. Det skall snarare locka till att bli aktieägare.

Om företaget

Fastighets AB Snöfåglarna har sedan 1989 sex radhus i Quesada vid Spaniens östkust. Bolaget har ett 60-tal entusiastiska aktieägare. Dessa aktieägare nyttjar husen flitigt under året för att komma till solen i Spanien ett tag.

Bolaget har som målsättning att hyra ut de övriga veckorna som ej disponeras av aktieägare till turistande Spanienresenärer. Husen uthyres per vecka eller månad. Bolaget har en del återkommande gäster som bevistar den kyligare årstiden i sydligare länder under flera månader i sträck.

Den mest attraktiva tiden är under hösten och våren samt under det svenska sommarlovet. Under vinterhalvåret åker många pensionärer till Spanien. Vi har även märkt en ökning vad gäller golfare som lägger en eller två veckor i Spanien för att komma i form inför den stundande sommarsäsongen i Sverige.