Bokningsrutiner för Aktieägare

***

För att du som aktieägare ska kunna boka själv så behöver du ett konto för att kunna logga in på www.snowbirds.se.

Konto finns skapat för alla aktieägare och har du inte fått dessa uppgifter eller glömt bort dem så kan du begära ut inloggningsuppgifterna genom att klicka på ”Glömt lösenord” på inloggningssidan: www.snowbirds.se/logga-in/.

Väl inloggad så går det att uppdatera adress-information, telefonnummer samt ändra lösenord:

https://www.snowbirds.se/mina-sidor/min-profil/

Bokningar görs på nedanstående sida:

https://www.snowbirds.se/priser-och-bokning/

I samband med att en bokning görs så går det redan då att välja om den ska vara preliminär eller om den ska bekräftas på en gång. Om den bekräftas kommer en e-postbekräftelse att skickas ut och en faktura kommer att skapas och även den att skickas ut per e-post.

Om bokning görs som preliminär kommer en påminnelse att skickas ut per e-post efter 7 dagar och om bokningen inte har bekräftats inom 14 dagar kommer den att tas bort, allt detta sker numera per automatik.

Preliminära bokningar bekräftas på sidan ”Mina bokningar”:

https://www.snowbirds.se/mina-sidor/mina-bokningar/

  • Vi kommer under en inkörningstid även att acceptera bekräftelser som görs via e-post till bokningar@snowbirds.se, men ju mer som kan skötas på egen hand av aktieägarna eller automatiseras desto mer resurser kan vi lägga på anläggningen i Spanien.

 

I och med att vi försöker automatisera bokningarna så har vi även valt att gå över till ett nytt fakturahanteringssystem, som en del av er redan sett. Detta ger oss möjlighet att skapa fakturor direkt från systemet när en bokning bekräftas samt att faktureringssystemet hanterar påminnelser, krav och betalningsavstämningar helt per automatik.

Vi har ännu inte aktiverat att fakturor skapas per automatik då vi fortfarande behöver stämma av aktieägarveckor respektive aktieägarrabatter manuellt men vi arbetar med att få in alla aktier och koppla dessa till ägare så att systemet ska kunna beräkna detta per automatik. Det betyder alltså att när vi har den funktionaliteten på plats så kommer det inte att gå att välja aktieägarveckor om dessa redan är utnyttjade.

 

För att det ska bli helt korrekt med fakturering och uträkning av aktieägarveckor så måste alla framtida bokningar göras av den som äger aktien. Om någon annans aktier ska användas så blir det då en separat bokning per aktieägare, det är lite mer jobb för aktieägarna men underlättar väldigt i administrationen och är nödvändigt för att till slut få till automatskapandet av korrekta fakturor.

 

Rutinerna för hanteringen av nyckelutskicken har också förändrats, dessa skickas nu ut per automatik av systemet när bokningen bekräftas.

De går även att se på sidan ”Mina bokningar”

https://www.snowbirds.se/mina-sidor/mina-bokningar/

Nyckelgömmorna har flyttats från det nedre garaget till respektive hus. Denna förändring har gjorts dels för att underlätta för aktieägare som inte har med sig nyckeln till garaget men även för att kunna skicka ut en kod till nyckelgömman istället för de fysiska nycklarna till externa gäster.

 

För de som vill få en överblick över bokningsläget så går det att dra ut en Excel-rapport liknande den som tidigare kunde fås från Rolf eller Maria på Snöfåglarna genom att klicka på knapparna under ”Generera bokningslista för: ” på nedanstående sida

https://www.snowbirds.se/mina-sidor/aktiva-bokningar/

 

Det återstår fortfarande en hel del arbete med att få klart alla delar på hemsidan men vi kommer löpande att gå ut med information allteftersom vi kommer med ny eller uppdaterad funktionalitet.

 

Hälsningar

 

Fastighets AB Snöfåglarna